MELNĀ NEDĒĻAS NOGALE: Līdz pat PAPILDU -70%5

Vēl tikai:00Stundas00Minūtes00Sekundes

Vispārīgie noteikumi

Mūsu noteikumi:

Šeit atrodama svarīga informācija par pirkumiem ABOUT YOU SE & Co. KG.

1. Līguma noslēgšana:

Preču prezentēšana tiešsaistes veikalā nav uzskatāma par juridiski saistošu piedāvājumu, bet tikai par nesaistošu tiešsaistes katalogu. Uzklikšķinot uz pogas „Pasūtījums ar pienākumu maksāt”, Jūs iesniedzat saistošu pasūtījumu attiecībā uz iepirkumu grozā esošajām precēm. Apstiprinājums, ka pasūtījums saņemts, tiek izsniegts uzreiz pēc pasūtījuma nosūtīšanas, un tas nav uzskatāms par līguma akceptēšanas apliecinājumu. Mēs esam tiesīgi pieņemt Jūsu pasūtījumu, nosūtot pasūtījuma apstiprinājumu uz e-pastu vai divu dienu laikā izsūtot preces.

2. Norādījumi par atkāpšanos no līguma

2.1. Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atkāpties no šī līguma, nenorādot atkāpšanās iemeslu.

Atkāpšanās termiņš beidzas 14 dienas pēc datuma, kurā preces nonākušas Jūsu vai trešās personas, kas nav pārvadātājs un ko Jūs esat izraudzījies, fiziskā valdījumā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums jāinformē mūs (ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburga, Vācija, fakss +4940638569445, e-pasts: [email protected]) par Jūsu lēmumu atkāpties no šī līguma, nosūtot nepārprotamu paziņojumu (piem., pa pastu nosūtīta vēstuli, faksu vai e-pasta ziņojumu). Jūs varat izmantot pievienoto atkāpšanās no līguma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

Lai ievērotu atteikuma perioda termiņu, būs pietiekami, ja pirms minētā termiņa beigām nosūtīsiet mums ziņu par atteikuma tiesību izmantošanu.

2.2. Atkāpšanās no līguma sekas

Ja Jūs atkāpjaties no šī līguma, mēs bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā kopš informācijas par Jūsu lēmumu atkāpties no šī līguma saņemšanas atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas izriet no Jūsu izvēles izmantot piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātā lētākā standarta piegāde). Saņemto maksājumu atmaksu veiksim, izmantojot to pašu norēķinu metodi, ko Jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien nav saņemta Jūsu skaidra piekrišana citas norēķinu metodes izmantošanai; jebkurā gadījumā Jums nebūs jāsedz jebkādas maksas, kas var izrietēt šādas līdzekļu atmaksas rezultātā. Mēs esam tiesīgi aizturēt naudas atmaksu līdz brīdim, kad tiek saņemtas atpakaļ atdotās preces vai no Jums tiek saņemts apliecinājums par preču atpakaļ atdošanu, atkarībā no tā, kurš no šiem apstākļiem iestājas pirmais.

Jums ir pienākums nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā kopš datuma, kurā Jūs informējat mūs par atkāpšanos no līguma, nosūtīt preces mums atpakaļ vai nodot tās mums vai mūsu pārvadājumu pakalpojumu sniedzējam. Termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja preces tiek nosūtītas pirms minētā 14 dienu termiņa beigām.

Mēs apņemamies segt preču atpakaļ atdošanas izmaksas. Jūs uzņematies atbildību par jebkādu preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

2.3. Atteikuma veidlapas paraugs

Atteikuma veidlapa

Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu uz zemāk minēto adresi tikai tādā gadījumā, ja vēlaties atkāpties no līguma::
ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburga, Vācija, fakss +4940638569445, e-pasts: [email protected]

Es/Mēs* ar šo paziņoju(-am), ka es/mēs* atkāpjos(-amies) no manis/mūsu* noslēgtā līguma par: šādu preču pārdošanu*:
šāda pakalpojuma sniegšanu*:
pasūtījums veikts (datums)*/ pasūtījums izpildīts (datums)*:
Patērētāja(-u) vārds, uzvārds:
Patērētāja(-u) adrese:
Patērētāja(-u) paraksts, ja šī veidlapa ir aizpildīta drukātā formātā:
Datums________________________________

* Nosvītrojiet/izdzēsiet neatbilstošo.


3. Atkāpšanās no līguma tiesību izslēgšana/izbeigšanās

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” 22. punktu atteikuma tiesības nav spēkā attiecībā uz līgumiem par tādu preču piegādi, kas nav izgatavotas iepriekš un tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas, un atteikuma tiesības izbeidzas priekšlaicīgi attiecībā uz līgumiem par hermētiski noslēgtām precēm, kas nav paredzētas atdošanai atpakaļ saskaņā ar veselības aizsardzības vai higiēnas prasībām, ja šādas preces pēc to piegādes ir atvērtas.

4.Brīvprātīgas preču atdošanas atpakaļ tiesības līdz pat 100 dienu laikā kopš preču saņemšanas:

Paralēli iepriekš minētajām likumā noteiktajām atteikuma tiesībām mēs sniedzam brīvprātīgu preču atdošanas atpakaļ garantiju uz laiku līdz 100 dienām kopš preču saņemšanas datuma. Tāpat Jūs varat atcelt līgumu pēc 14 dienu atteikuma tiesību termiņa beigām, atdodot atpakaļ mums preces 100 dienu laikā kopš to saņemšanas (šis periods sākas nākamajā dienā pēc preču saņemšanas), ja vien preces atrodas oriģinālajā iepakojumā un ir pilnā komplektācijā, un ja tās nav lietotas vai bojātas, kā arī ja tās nav preces, kas ir izgatavotas saskaņā ar patērētāja sniegtu specifikāciju vai kas ir nepārprotami personalizētas. Termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja prece ir izsūtīta pirms tā beigām. Preces jānosūta uz adresi, kas ir norādīta uz sūtījuma atdošanas atpakaļ etiķetes.
Līgumiski atrunātā brīvprātīgas preču atdošanas atpakaļ garantija neietekmē Jūsu likumā noteiktās tiesības un prasības. Šis nosacījums īpaši attiecas uz Jūsu likumā noteikto atteikuma tiesību un garantijas tiesību nemainīgu izmantošanu.

5. Piegāde

Piegādes būtībā ir spēkā tikai Latvijā. Preču izsniegšana notiek tikai lietošanai mājsaimniecībās ierastā daudzumā un preces tiek izsniegtas tikai to gala patērētājiem.

6. Garantija

Ja precēm ir konstatēti defekti, Jums ir tiesības uz likumā noteikto garantijas prasību celšanu. ABOUT YOU papildus likumā noteiktajām tiesībām nesniedz nekāda veida papildu garantijas attiecībā uz preču defektiem. Saskaņā ar Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu attiecībā uz jebkādiem iegādāto preču defektiem, kas rodas likumā noteikto divu gadu garantijas ietvaros, Jūs pēc izvēles varat pieprasīt novērst sniegtā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, novērst defektu/veikt atkārtotu piegādi, un, ja ir izpildītas likumā noteiktās prasības, papildus pieprasīt samazināt preces cenu vai atkāpties no līguma, un papildus tam pieprasīt par preci samaksātās naudas summas atmaksu.

7. Piegādes izmaksas

Jūsu ABOUT YOU veiktā pasūtījuma piegāde tiek veikta bez maksas.

8. Norēķini:

Maksājumus var veikt ar PayPal, maksājuma karti (MasterCard, Visa un Maestro). Pirkumiem netiek piemērotas cenas atlaides par tūlītēju norēķinu veikšanu. Mēs paturam tiesības piedāvāt piegādei tikai noteiktas norēķinu metodes, piem., tikai attiecīgam kredītreitingam piesaistītas metodes, lai ierobežotu mūsu kredītrisku.

8.1. Maksājumi ar PayPal

Maksājums tiek veikts tieši no Jūsu PayPal konta. Veicot pasūtījumu, Jūs pāradresēs uz PayPal vietni pasūtījuma summas samaksai. Tiklīdz mūsu PayPal kontā tiek saņemts paziņojums par Jūsu atļauju ieturēt pasūtījuma summu, tiek uzsākts preču piegādes process atkarībā no konkrētajām precēm norādītā piegādes laika. Pēc piegādes izpildes, atlaižu piemērošanas, ja tādas ir, kuponu piemērošanas utt., no Jūsu PayPal konta tiks ieturēta faktiskā rēķina summa. Par precēm, kas ir izgatavotas atbilstoši klienta specifikācijai vai kas ir nepārprotami personalizētas, no Jūsu PayPal konta nekavējoties pēc atlaižu, kuponu utt. piemērošanas tiek ieturēta faktiskā rēķina summa.

8.2. Norēķini ar kredītkarti vai debetkarti

Maksājums tiek veikts uzreiz pasūtījuma veikšanas procesā, ievadot kredītkartes (debetkartes) datus. Pēc piegādes izpildes, atlaižu piemērošanas, ja tādas ir, kuponu piemērošanas utt., no Jūsu kredītkartes (debetkartes) tiks ieturēta faktiskā rēķina summa. Par precēm, kas ir izgatavotas atbilstoši klienta specifikācijai vai kas ir nepārprotami personalizētas, pēc atlaižu, kuponu utt. piemērošanas no Jūsu kredītkartes (debetkartes) nekavējoties tiek ieturēta faktiskā rēķina summa.

9. Cenas

Mūsu cenas ir norādītas EUR valūtā un ietver likumā noteikto PVN likmi. Mums ir tiesības atkāpties no mājaslapā noslēgta pārdošanas līguma, un mums nav pienākums piegādāt pasūtītās preces šādos gadījumos: ja sistēmas kļūdas rezultātā mājaslapā ir kļūdaini norādīta preču cena vai kvalitāte, vai ja iepirkumu grozā ir kļūdaini norādīta galīgā pirkuma cena, un šādas kļūdas rezultātā norādītās cenas svārstības ir pārsniegušas 15 %. Pēc šādas kļūdas konstatēšanas mēs Jums nekavējoties nosūtīsim paziņojumu, un Jums būs tiesības saņemt tūlītēju naudas atmaksu, izmantojot tādu pašu maksājumu metodi, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam. Jūs varat iegādāties tādas pašas preces par koriģēto cenu, kas ir norādīta izsūtītajā paziņojumā, ievietojot izvēlētās preces jaunā iepirkumu grozā. Mēs neuzņemamies izmaksāt jebkādas papildu kompensācijas par zaudējumiem, kas Jums var rasties šādas atkāpšanās no līguma rezultātā.

10. Īpašumtiesību saglabāšana

Mēs saglabājam īpašumtiesības uz precēm līdz maksājuma veikšanai pilnā apmērā.

11. Alternatīva strīdu risināšana

Jums vienmēr ir tiesības sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru vai Eiropas Patērētāju centru Latvijā, lai lūgtu šīm iestādēm iesaistīties starp mums esoša strīda risināšanā. Tomēr lūgums ņemt vērā, ka mums nav ne pienākums, ne vēlēšanās piedalīties jebkurās citās alternatīvās strīdu risināšanas procedūrās citās arbitrāžas iestādēs.

12. Atbildības izslēgšana attiecībā uz trešo personu saitēm

Mēs mūsu vietnēs izmantojam saites uz citām tīmekļa vietnēm. Attiecībā uz visām šādām saitēm ir spēkā šādi noteikumi: mēs nepārprotami norādām, ka mums nav nekādas ietekmes uz saitēs norādīto vietņu stilu un saturu. Tāpēc mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu saturu, kas publicēts trešo personu vietnēs, uz kurām šādas saites pāradresē, un neatzīstam šo saturu par savu. Šis paziņojums attiecas uz visām norādītajām saitēm un uz visu vietņu, uz kurām šādas saites pāradresē, saturu.

13. Līguma valoda / pasūtījuma teksta saglabāšana

Līgums tiek noslēgts latviešu valodā. Mēs nesaglabājam pasūtījuma tekstu, un tas pēc pasūtījuma procedūras izpildes vairs nav pieejams. Taču Jūs varat izdrukāt sava pasūtījuma tekstu tūlīt pēc pasūtījuma iesniegšanas.

14. Fotogrāfiju izmantošanas tiesības

Visas tiesības uz fotogrāfijām pieder ABOUT YOU SE & Co. KG. Fotogrāfiju lietošana bez uzņēmumu skaidras iepriekšējas piekrišanas ir aizliegta.


ABOUT YOU SE & Co. KG
Domstraße 10
20095 Hamburga
Vācija
E-pasts: [email protected]
PVN maksātāja numurs: LV90012886731
Likumīgais pārstāvis:

ABOUT YOU Verwaltungs SE
Uzņēmuma valde: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese
Uzraudzības padomes priekšsēdētājs: Sebastian KlaukeDownload PDF
Print PDF
Download PDF-Reader

 • Tu vēl neesi pieslēdzies

  • Izseko savus pasūtījumus
  • Atzīmē savus favorītus ar patīk
 • Tavs vēlmju saraksts ir tukšs!
   Pievieno kaut kotavam sarakstam.
 • Tavs iepirkumu grozs ir tukšs!
   Pievieno preci iepirkumu grozam.
  Vēl neko neesi atradis?
  Pirkt jaunas precesAtklāt tērpus
Iegāde ar maksājumu pēc preču saņemšanasIegāde ar maksājumu pēc preču saņemšanasBezmaksas piegāde un atgriešanaBezmaksas piegāde un atgriešana100 dienu atgriešanas tiesības100 dienu atgriešanas tiesības
PayPalMasterCardVISACash on DeliveryOmniva
*No visiem Latvijas tīkliem bez maksas. Par zvaniem no ārzemēm var tikt piemērota maksa.Visas cenas ar PVN5) Šī akcija ilgst līdz 28.11.2021. (plkst. 23.59). Vairāk par akcijas nosacījumiem meklē vietnē https://www.aboutyou.lv/kampanas-nosacijumi
© 2021 ABOUT YOU SE & Co. KG